فایل کامل پروپوزال ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان

پروپوزال ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان
کلمات کلیدی:مبارزه با فساد اداری,فساد اداری در سازمانهای دولتی,مبارزه با فساد اداری در ایران,راهکارهای مبارزه با فساد اداری,شیوه های مبارزه با فساد اداری,راهکار های مبارزه با فساد اداری,راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی,راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش هاي اسلامي,آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران,پروپوزال فساد اداری,پروپوزال راهکارهای مبارزه با فساد اداری

پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند.

این پایان نامه در مورد فساد اداری می باشد.و در آن به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازیم.در ابتدا پس از علل و عوامل فساد، تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان مورد بررسی قرار می گیرد .سپس راهکارهای مبارزه با فساد اداری بصورت کامل و به تفکیک متغییرهای پژوهش مورد تشریح قرار می گیرد.

چکیده

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقيق باتوجه به هدف از تحقيق كاربردي و با توجه به نحوه ي گرد آوري داده ها از نوع توصيفي همبستگی است. در اين تحقيق براي گرد آوري داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، كنترل و نظارت.


فهرست مطالب

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی 1

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 7

1-1) مقدمه 8

1-2) بیان مسئله 9

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 12

1-4) مدل مفهومی پژوهش 13

1-5) اهداف مشخص پژوهش 15

1-5-1) هدف آرمانی 15

1-5-2) هدف کلی 15

1-5-3) هدف کاربردی 15

1-5-4) اهداف ویژه 15

1-6) سوالات پژوهش 16

1-7) فرضيه‏هاي پژوهش 16

1-8 ) قلمرو تحقيق 17

1-9) تعريف واژ‏گان کلیدی2 17

1-9-2)تعریف مفهومی 18


3-2 ) روش تحقيق 111

3-2-1) نوع روش تحقیق 112

3-2-1-1)روش تحقیق برحسب هدف: 112

3-2-1-2)روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری داده ها و نحوه اجرا: 113

3 -3 ) مراحل انجام تحقیق 113

3-4) روش های جمع آوری اطلاعات 114

3-4-1) مطالعات کتابخانه ای: 115

3-4-2) پرسش نامه: 116

جدول3-1عوامل و تعداد سوالات پرسشنامه 117

3-5 ) متغیرهای تحقیق: 117

3-5-1 ) متغییر وابسته تحقیق: 118

3-5-2 ) متغییر مستقل تحقیق: 118

3-6) مدل مفهومی 119

3-7 ) ويژگيهای فنی و ابزاری اندازه گیری 121

3-7-1) روایی (اعتبار) تحقیق 121

3-7-2 ) پایایی تحقیق 122

3-8) جامعه و نمونه آماری 125

3-9) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

3-10) خلاصه


منابع فارسی

منابع انگلیسیEnglish Resources

منابع اینترنتی


ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین:زنجیره تامین پایدار,عملکرد زنجیره تامین,پایداری زنجیره تامین,توانمندسازهای زنجیره تامین,اندازه گیری پایداری زنجیره تامین,شاخص های عملکرد زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن,مدیریت زنجیره تأمین پایدار از نظریه تا مدلسازی,مبانی نظری زنجیره تامین پایدار,مبانی نظری پایداری زنجیره تامین

امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان (بصورت کامل و آپدیت شده):عوامل مهم نگهداری كاركنان,امنیت شغلی,مدیریت استرس,بهداشت محیط كار,ایمنی و سلامت حرفه ای,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان,ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت,خرید پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه

کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتری:کاملترین جزوه,نظریه و مبانی مدیریت دولتی,مدیریت دولتی ویژه دکتری

پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه):پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه),پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوان پیشینه حسابرسی,پاورپوینت پیشینه حسابرسی,پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه,

نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه:منطقه گرایی,جهانی شدن,روابط بین‌الملل,نقش ایران در ایجاد ثبات در خاورمیانه,نقش ایران در منطقه‌گرایی,نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه,دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی

ارائه الگویی مطلوب برای ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان:ارزیابی عملکرد کارکنان,پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان,الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان,شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان,معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان,مدلهای ارزیابی عملکرد کارکنان,ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی

پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان:پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان,زندگینامه عبدالعزیز فرمان فرماییان,مهمترین آثار عبدالعزیز فرمان فرماییان,دیگر آثار استاد فرمان فرمائیان,عبدالعزیز فرمان فرماییان,مقاله زندگینامه عبدالعزیز فرمان فرماییان,

خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران نوشته دکتر لک زائی:خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران,نوشته دکتر لک زائی

بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی:پوش اور,کلمه الگوی بار جانبی,تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی,آنالیز استاتیکی,آنالیز استاتیکی غیر خطی,تحلیل استاتیکی,تحلیل استاتیکی غیر خطی,تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور,بررسی روشهای پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی

علم جریان و تغییر شکل ماده:مواد پلیمری,امتزاج پذیری,كریستالیزاسیون,رئولوژی,رئولوژی مواد پلیمری,دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و شیمی,علم جریان و تغییر شکل ماده,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مواد,خرید پایان نامه